Blog prawny

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących działalności naszej Kancelarii. Ponadto umieszczane są tu również przydatne informacje na temat upadłości konsumenckiej osób fizycznych. Ze wpisów mogą Państwo dowiedzieć się, czym dokładnie jest to postępowanie, kto może składać wniosek o ogłoszenie bankructwa i wiele więcej. Zapraszamy do czytania.

17 sierpnia 2022

Kiedy sąd uchyla plan spłaty wierzycieli lub postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Czytaj więcej

17 sierpnia 2022

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub warunkowe umorzenie zobowiązań

Plan spłaty wierzycieli to inaczej harmonogram, w ramach którego upadły dokonuje spłat na rzecz wierzycieli. Ustala się go po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Projekt planu spłaty sporządzany jest przez syndyka i składany przez niego do sądu.

Czytaj więcej

17 sierpnia 2022

Plan spłaty wierzycieli - co to jest i na jak długo się go ustala

Plan spłaty wierzycieli to inaczej harmonogram, w ramach którego upadły dokonuje spłat na rzecz wierzycieli.

Czytaj więcej