Upadłość konsumencka bez majątku Radom

czlowiek liczący rachunki

Charakterystyczne dla postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby nieposiadającej majątku jest to, że takie postępowanie trwa znacznie krócej, gdyż odpada konieczność likwidacji masy upadłości, a więc wszystkiego tego, co dłużnik posiadał w dacie ogłoszenia upadłości. Możliwe jest też umorzenie zobowiązań dłużnika bez ustalenia planu spłaty. Dzięki temu osoba fizyczna bez majątku może zostać oddłużona bez spłacenia wierzycieli.

 

Jakie są możliwości przy braku majątku?

Jeżeli nie mają Państwo majątku, który stanowiłby część masy upadłościowej, wówczas wyróżnia się dwie sytuacje. Pierwsza z nich to trwały brak możliwości spłacenia zobowiązań. W tym przypadku możliwe jest bezwarunkowe umorzenie długu. Druga sytuacja to przejściowe problemy ze spłatą wierzycieli. W tym przypadku nie ma możliwości bezwarunkowego umorzenia zobowiązań.

Sąd może umorzyć zobowiązania dłużnika bez ustalenia planu spłaty, jeżeli upadły jest trwale niezdolny do spłaty wierzycieli. Chodzi np. o brak możliwości podjęcia pracy (np. trwały zły stan zdrowia). Z kolei, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustali plan spłaty.