Upadłość konsumencka Radom

zegar na tle kalendarza

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Celem tego postępowania jest oddłużenie osoby niewypłacalnej, tj. takiej, która nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań.

Konsumenckie postępowanie upadłościowe złożone jest z kilku etapów. Pierwszym jest postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Drugi to właściwe postępowanie upadłościowe zawierające likwidację masy upadłości. Kolejnym etapem jest ustalenie plany spłaty wierzycieli, a także realizacja założeń planu. Ostatni etap to umorzenie zobowiązań upadłego.

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc na wszystkich etapach postępowania, by osiągnąć finalny cel, jakim jest oddłużenie osoby niewypłacalnej


Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Jak sama nazwa wskazuje – konsument, a więc osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Dla osób prowadzących taką działalność upadłość prowadzona jest na zupełnie innych zasadach. W praktyce wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć już następnego dnia po wykreśleniu z CEIDG (ewidencji przedsiębiorców).

Co jest przesłanką ogłoszenia upadłości?

Aby ogłosić upadłość trzeba być „niewypłacalnym”, a więc utracić zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Z niewypłacalnością mamy również do czynienia, gdy zobowiązania przekraczają wartość posiadanego majątku.

Co z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komornika?

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszelkie postępowania egzekucyjne wszczęte do tego czasu ulegają zawieszeniu. Z kolei, gdy postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się, postępowania te ulegają umorzeniu. Tym samym przeciwko upadłemu nie są prowadzone jakiekolwiek postępowania egzekucyjne.

Plan spłaty

To inaczej harmonogram, w ramach którego upadły dokonuje spłat na rzecz wierzycieli. Co do zasady ustala się go na okres 36 miesięcy. W pewnych sytuacjach może zostać ustalony na czas od 36 o 84 miesięcy, do 1 roku lub do dwóch lat.

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

Wniosek o upadłość konsumencką

człowiek przybijający pieczątke

Upadłość konsumencka bez majątku

człowiek wyciągający kieszeń z garnituru

Skontaktuj się z nami i sprawdź, w jaki sposób możemy pomóc Ci pozbyć się zadłużenia.

Czytaj więcej