Wniosek o upadłość konsumencką Radom

człowiek wypełniający wniosek

Jedną z usług, jakie oferujemy, jest pomoc w sporządzeniu i złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek powinien zawierać kilka istotnych informacji. Przede wszystkim muszą być zawarte w nim dane identyfikacyjne osoby składającej wniosek, a także adres, miejsce położenia majątku, uzasadnienie wniosku, wykaz majątku i jego szacunkowa wycena, spis wierzycieli i spornych wierzytelności, informacje o przychodach i kosztach utrzymania czy też o czynnościach prawnych związanych z nieruchomościami i ruchomościami.

Gotowy wniosek o upadłość konsumencką wraz z załącznikami należy dostarczyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika, w którym jest wydział gospodarczy ds. upadłościowych. Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba uiścić opłatę sądową. Wynosi ona 30 zł. Jeżeli korzystają Państwo z pomocy radcy prawnego, należy uiścić dodatkową opłatę skarbową – 17 zł.

Rozpoznanie wniosku o upadłości konsumenckiej osoby fizycznej ma miejsce na posiedzeniu niejawnym. Dopiero w przedmiocie ustalenia planu spłaty sąd wyznacza rozprawę.

 

Dodatkowe dokumenty do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć takie inne dokumenty. W szczególności, które dotyczą posiadanych zobowiązań i wykazują wysokość zadłużenia oraz dane. Inne dokumenty przedstawiają obecną sytuację finansową dłużnika (dochody, wydatki). Najczęściej są to zaświadczenia od pracodawcy lub ZUS-u, umowy o pracę itp. Niezbędne może okazać się też przygotowanie m.in. umowy kredytowej, umowy poręczenia, informacji o cesji, nakazów zapłaty czy wyroków, czy korespondencji od komornika.

Moja Kancelaria pomoże Państwu przygotować wniosek i wszystkie wymagane dokumenty.