młotek sędziowski leżący na biurku

Upadłość konsumencka Radom

Proces oddłużenia w sprawach o tzw. upadłość konsumencką stanowi jeden z głównych profili działalności naszej Kancelarii. Pomagamy Klientom wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli mają Państwo problemy z zobowiązaniami finansowymi, których nie mogą spłacić ze względu na stan niewypłacalności, zapraszamy do kontaktu z moją Kancelarią

Zachęcam do skontaktowania się z Kancelarią, aby dowiedzieć się, czym dokładnie jest upadłość konsumencka, jak przygotować stosowny wniosek i dokumenty, czy też jakie warunki trzeba spełnić, aby się oddłużyć.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Jak sama nazwa wskazuje – konsument, a więc osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Dla osób prowadzących taką działalność upadłość prowadzona jest na zupełnie innych zasadach. W praktyce wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć już następnego dnia po wykreśleniu z CEIDG (ewidencji przedsiębiorców).

Co jest przesłanką ogłoszenia upadłości?

Aby ogłosić upadłość trzeba być „niewypłacalnym”, a więc utracić zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Z niewypłacalnością mamy również do czynienia, gdy zobowiązania przekraczają wartość posiadanego majątku.

Co z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komornika?

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszelkie postępowania egzekucyjne wszczęte do tego czasu ulegają zawieszeniu. Z kolei, gdy postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się, postępowania te ulegają umorzeniu. Tym samym przeciwko upadłemu nie są prowadzone jakiekolwiek postępowania egzekucyjne.

Plan spłaty

To inaczej harmonogram, w ramach którego upadły dokonuje spłat na rzecz wierzycieli. Co do zasady ustala się go na okres 36 miesięcy. W pewnych sytuacjach może zostać ustalony na czas od 36 o 84 miesięcy, do 1 roku lub do dwóch lat.

młotek sędziowski leżący na książce

Wniosek o upadłość konsumencką

karta zablokowana kłódką

Upadłość konsumencka bez majątku

Pomoc prawna w zakresie upadłości konsumenckiej. Uwolnij się od długu.

Aktualności

Ustalenie listy wierzytelności

Elementy planu spłaty

Co, jeżeli żaden wierzyciel nie dokona zgłoszenia wierzytelności, mimo wskazania ich przez dłużnika?

Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty lub warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Skontaktuj się z nami i sprawdź, w jaki sposób możemy pomóc Ci pozbyć się zadłużenia.

Czytaj więcej