młotek sędziowski leżący na biurku

Upadłość konsumencka Radom

Proces oddłużenia w sprawach o tzw. upadłość konsumencką stanowi jeden z głównych profili działalności naszej Kancelarii. Pomagamy Klientom wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli mają Państwo problemy z zobowiązaniami finansowymi, których nie mogą spłacić ze względu na stan niewypłacalności, zapraszamy do kontaktu z moją Kancelarią

Zachęcam do skontaktowania się z Kancelarią, aby dowiedzieć się, czym dokładnie jest upadłość konsumencka, jak przygotować stosowny wniosek i dokumenty, czy też jakie warunki trzeba spełnić, aby się oddłużyć.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Jak sama nazwa wskazuje – konsument, a więc osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Dla osób prowadzących taką działalność upadłość prowadzona jest na zupełnie innych zasadach. W praktyce wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć już następnego dnia po wykreśleniu z CEIDG (ewidencji przedsiębiorców).

Co jest przesłanką ogłoszenia upadłości?

Aby ogłosić upadłość trzeba być „niewypłacalnym”, a więc utracić zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Z niewypłacalnością mamy również do czynienia, gdy zobowiązania przekraczają wartość posiadanego majątku.

Co z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komornika?

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszelkie postępowania egzekucyjne wszczęte do tego czasu ulegają zawieszeniu. Z kolei, gdy postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się, postępowania te ulegają umorzeniu. Tym samym przeciwko upadłemu nie są prowadzone jakiekolwiek postępowania egzekucyjne.

Plan spłaty

To inaczej harmonogram, w ramach którego upadły dokonuje spłat na rzecz wierzycieli. Co do zasady ustala się go na okres 36 miesięcy. W pewnych sytuacjach może zostać ustalony na czas od 36 o 84 miesięcy, do 1 roku lub do dwóch lat.

młotek sędziowski leżący na książce

Wniosek o upadłość konsumencką

karta zablokowana kłódką

Upadłość konsumencka bez majątku

Pomoc prawna w zakresie upadłości konsumenckiej. Uwolnij się od długu.

Aktualności

Sprzeciw do listy wierzytelności

Stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenia zobowiązań

Ustalenie listy wierzytelności

Elementy planu spłaty

Skontaktuj się z nami i sprawdź, w jaki sposób możemy pomóc Ci pozbyć się zadłużenia.

Czytaj więcej