Elementy planu spłaty


Plan spłaty powinien obejmować:

  • Wskazanie, w jakim zakresie oraz przez jaki okres upadły będzie miał spłacać zobowiązania wobec wierzycieli wskazanych w pierwszej części projektu,

  • Wskazanie, czy w toku postępowania w wyniku likwidacji masy upadłości doszło do spłaty części zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i jak duża to była spłata oraz wyliczenie, w jakiej części upadły zaspokoi zobowiązania wobec wierzycieli wymienionych w pierwszej części projektu planu spłaty po uwzględnieniu kwot przypadających tym wierzycielom według propozycji planu podziału (druga część projektu planu spłaty),

  • Wskazanie, jaka część zobowiązań powstałych przed datą ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.